1. Twin Peaks - San Francisco 

   
 2.  
 3. Port of SF- San Francisco

   
 4. Hyatt Hotel -SF

   
 5. Hyatt Hotel- San Francisco, CA

   
 6. Ice Skating Rink, Embarcadero- San Francisco, CA

   
 7. Hyatt Hotel- San Francisco,CA

   
 8. The Head and the Heart- San Francisco, CA

   
 9.  
 10. Golden Gate Bridge- San Francisco, CA